TIN NÓNG

Tag: ,

kiểm tra thời hạn thuê bao bằng cách gửi tin nhắn qua điện thoại

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014, Truyền hình số vệ tinh K+ chính thức ra mắt dịch vụ kiểm tra thời hạn thuê bao bằng cách gửi tin...

TRUNG TÂM LẮP ĐẶT TRUYỀN HÌNH K+ - 096 767 0780