Tag: ,

Sử dụng 1 đầu thu truyền hình K+ có chia được nhiều TV không?

Sử dụng 1 đầu thu truyền hình K+ có chia được nhiều TV không?

Truyền hình K+ là truyền hình kỹ thuật số, tín hiệu từ chảo thu phải qua đầu thu để giải mã tín hiệu, hình ảnh âm thanh sau giải...

TRUNG TÂM LẮP ĐẶT TRUYỀN HÌNH K+ - 096 767 0780